1947 - Happy Birthday

$0.73

33x33 cm 3-ply 4 identical sides

Inspiration